Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy társaságunk az adatkezelés során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Ki kezeli az adataimat?

Személyes adatait adatkezelőként a következők kezelik:
Cégnév: Graficolor Kft.
Székhely: 2890 Tata Öveges u. 11.
Levelezési cím: 2890 Tata, Május 1. út 6.
Adószám: 11190868-2-11
Cégjegyzékszám: 11-09-003376
Elérhetőség: webshop@graficolor.hu, info@graficolor.hu
Telefon: +36-34/587-270

Ki férhet hozzá az adataimhoz?

Személyes adatait kizárólag megrendelésének teljesítése,webáruházunk üzemeltetése valamint törvényi kötelezettségeink teljesítése érdekében adjuk át a következő üzleti partnereinknek:

Honlapunk fenntartásához, tárhely-szolgáltatáshoz:
E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt. 1106 Budapest, Fehér út 10. II. em.

Termékek kézbesítéséhez:
Magyar Posta Zrt, 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

Könyvelés:
Várykó Kft. 2800 Tatabánya, Bárdos Lakópark 4/A Fsz. 4.

Miért kezelik az adataimat? Mennyi ideig kezelik az adataimat?

Megadott adatait a következő célokból kezeljük:

 1. Megrendelés teljesítésének céljából
  Ahhoz, hogy az Ön megrendelésének eleget tehessünk, a következő adatokat kell kezelnünk:
  Az Ön neve, az Ön címe, az Ön szállítási címe, az Ön e-mail címe, az Ön telefonszáma, a megrendeléshez tartozó adatok és információk (mit rendelt, milyen szállítási módot választott, milyen fizetési módot választott, megjegyzés a vásárlás során).


 2. Törvényi kötelezettségeink teljesítése céljából
  Mint minden vállalkozást, minket is terhel például számlaadási kötelezettség, jótállási illetve garanciális kötelezettség, valamint az Ön elállási jogához fűződő kötelezettségünk. Ezek teljesítése céljából kezeljük a megrendelés során megadott adatait, a törvény által előírt határidőig.


 3. Marketing célokból
  Azért, hogy Ön részesülhessen webáruházunk nyújtotta kedvezményekből,kizárólag az Ön hozzájárulása alapján hírlevelet küldünk Önnek. Ebben az esetben kezeljük az Ön által megadott keresztnevét és e-mail címét, de a hírlevelünkben található “Leiratkozás” linkre kattintva, vagy az info@graficolor.hu e-mail címre történő közlésével hozzájárulását bármikor visszavonhatja.


 4. Minőségbiztosítási célokból
  Megrendelése előtt, vagy annak során tapasztalt pozitív vagy negatív észrevételeit, kérdéseit közölheti velünk, az info@graficolor.hu e-mail címen,Facebook oldalunkon, vagy a megvásárolt termék adatlapján. Észrevételének, panaszának közlése önkéntes,
  e-mailben közölt észrevételét a megválaszolást követő 30. napig,
  Facebook oldalunkon közölt észrevételét az Ön által való törléséig,
  termékeink adatlapján közölt észrevételét az Ön visszavonásáig
  kezeljük.


 5. Egyéb célokból
  Megadott adatait a fent megjelölt célokból kezeljük, kivételes esetben, alkalomszerűen kezelhetjük egyéb célokból, például biztonsági értesítések küldése céljából.

Milyen jogaim vannak az adatkezeléssel kapcsolatban?

Az Ön jogai a következők:

 1. Előzetes tájékoztatáshoz való jog, joggyakorlás segítésének joga
  Önnek joga van ahhoz, hogy adatait csak azt követően kezeljük, hogy erről Önt tájékoztattuk.
  Önnek joga van ahhoz, hogy segítségére legyünk, és ne akadályozzuk jogai érvényesítését.
  Önnek joga van tudni, ki, milyen célból és meddig kezeli az Ön adatait.


 2. Hozzáférés joga
  Önnek joga tájékoztatást kérni arról, hogy adatait kezeljük-e, valamint arról, hogy adataihoz kik, milyen célból, mennyi ideig férnek hozzá.


 3. Helyesbítéshez való jog
  Önnek joga van ahhoz, hogy ha adatait pontatlanul kezeljük, az adatainak helyesbítését, javítását kérje tőlünk, és mi ezt teljesítsük.


 4. Törléshez való jog
  Önnek joga van ahhoz, hogy
  – hozzájárulás alapján kezelt adatainak törlését kérje bármikor
  – más jogalappal kezelt adatait jogszabályban, vagy ebben a tájékoztatóban szereplő időn belül
  töröljük.


 5. Adatkezelés korlátozásához való jog
  Önnek joga van ahhoz, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha
  – Ön vitatja az adatok pontosságát, az adatok pontosságának ellenőrzéséig,
  – ha jogellenesen kezelnénk az adatait, és Ön törlés helyett korlátozást kér,
  – ha nekünk nincs szükségünk az adatkezelésre, de Ön szeretné, ha nem törölnénk, mert például jogi igényeinek előterjesztéséhez, védelméhez, érvényesítéséhez igényli,
  – ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, az adatkezelést korlátozzuk, amíg ki nem derül, hogy tiltakozása jogos-e, vagy hogy Önnek erősebb a joga adatai törléséhez, vagy nekünk az adatkezeléshez.


 6. Az értesítéshez való jog
  Önnek joga van ahhoz, hogy értesítést kapjon tőlünk
  – adatai helyesbítéséről
  – adatai törléséről
  – az adatkezelés korlátozásáról
  – az adatvédelmi incidensről, amely érinti személyes adatait.


 7. Hordozhatósághoz való jog
  Önnek joga van ahhoz, hogy általunk kezelt adatait hordozható, számítógép által feldolgozható formátumban kikérje. Ezt a jogát úgy érvényesítheti, hogy e-mailben kéri tőlünk.


 8. Tiltakozáshoz való jog
  Önnek joga van tiltakozni az adatkezelés ellen.


 9. Hatósági jogorvoslathoz való jog
  Önnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal, jogorvoslattal élni a hatóság felé.
  A hatóság elérhetősége:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
  posta cím:1530 Budapest, Pf.: 5.
  cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  Telefon:+36 (1) 391-1400
  Fax:+36 (1) 391-1410
  E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
  URL: http://naih.hu


 10. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
  Önnek joga van a hatóság döntésével szemben bírósági jogorvoslathoz.


 11. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
  Önnek joga van velünk, az adatfeldolgozóinkkal szemben bírósági jogorvoslathoz.